Kontakt EISS
 
       
 
Den norske avdelingen av EISS

EISS står for "The European Institute of Social Security". EISS er en internasjonal, vitenskapelig organisasjon med formål å samle spesialister på trygdesystemer fra hele Europa for å få en Europeisk plattform innen feltet. På internettsiden til EISS finnes informasjon om EISS, nasjonale avdelinger og arbeidsgrupper, så vel som forskning, undersøkelser, seminarer, kongresser, prosjekter og utdannelsesmuligheter som drives av EISS. 

Den norske avdelingen er forsøkt sammensatt for å favne et bredt spekter av seniorer blant forskere, institusjoner og bedrifter som arbeider med trygdesystemer og pensjoner. 

Den norske avdelingen har 2-4 møter i året, inkludert årsmøte. Møtene avholdes stort sett på dagtid, og består i hovedtrekk av et foredrag innen interessante og aktuelle områder, med diskusjon i etterkant.

Vedtekter for foreningen finnes her.


 
   
       
  © 2023, EISS.