For internasjonale møter, gå til EISS internasjonalt.

Velg visning

Arrangement Views Navigation

I dag

Årsmøte

Institutt for Samfunnsforskning

Foredragsnotater: Årsmøte Tema: Sysselsettingsvirkninger av pensjonsreformen v/ Martin Stølen (SSB)

Årsmøte

Institutt for Samfunnsforskning

Foredragsnotater: Tema: NAVs innsats for å få unge i arbeid v/ direktør Anne Lieungh

Årsmøte

Trygderetten

Program:   Foredragsnotater:  

EISS Norge møte

KLP Dronning Eufemiasgate 10

Program:   Foredragsnotater:  

EISS Norge medlemsmøte

Finansnæringens hus, Hansteens gate 2

Program:   Foredragsnotater:  

Årsmøte

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Sannergata 2

Program:   Foredragsnotater: EISS 140214

Medlemsmøte

LO

Program:   Foredragsnotater: 2014mai9-trygdeforskere

Årsmøte

Statens Pensjonskasse, Slemdalsveien 37 (Lille Frøen)

Program: Bjørn Halvorsen Foredragsnotater:  

AFP-ordningen i privat sektor

KLP Dronning Eufemiasgate 10

Program: AFP Foredragsnotater: EISS_presentasjon av privat AFP (1) (Svein Aartun Bye)

Boklansering: Trygd, pensjon og EØS

Gyldendal forlag - auditoriet

Program: Invitasjon til lanseringsseminar Foredragsnotater: EISS_presentasjon av privat AFP 041115_Grenseoverskridande alderdom fri flyt av pensjonar 041115_Helsetjenester 041115_Ikdahl_Grenseoverskridende familieliv 041115_Program 041115_Utbetalinger til Utland

Årsmøte

Statens Pensjonskasse, Verkstedveien 1, 0277 Oslo (Skøyen)

Program: Innkalling til årsmøte 2016 Foredragsnotater: Foiler Carl-Ivar Hagen-saken OfTP-rapport EISS 2016 04 01

Europeisk konferanse: Social security and the changing concept of work

Universitetet i Oslo, juridisk fakultet

Program: 01.09.16_Final Programme-1 Foredragsnotater: Vukorepa_Oslo_2016 ConferenceChanging Work - P. Schoukens Cornelissen_Oslo2016 DeBecker_Oslo2016 De la Corte_Oslo2016 Gibbon_Oslo2016 Pulignano_Oslo2016

Årsmøte 2017

Arbeids- og velferdsdirektoratet, Sannergata 2, Oslo

Program: Innkalling til årsmøte 2017 Foredragsnotater: Presentasjon etterlatteytelsene EISS

Medlemsmøte

Fafo, Borggata 2b

Program:   Foredragsnotater: Møte 06.09.2017 Barnefamilieutvalget

Årsmøte 2018

Trygderetten, Sandakerveien 130

Program: Innkalling til årsmøte 2018 Foredragsnotater:  

EISS Norge 30 år – jubileumsmøte og middag

Fafo, Borggata 2b

Program: Invitasjon til jubileumsmøte 31.05.18 Foredragsnotater: Jubileumskonferanse 2018 AWP Jubileumskonferanse 2018 EG Jubileumskonferanse 2018 KDM Jubileumskonferanse 2018 SR Jubileumskonferanse 2018 TM Opprinnelsen til EISS - Innledning EISS' jubileumsmøte 31.5.2018

Årsmøte 2019

Hos KLP, Dronning Eufemias gata 10, Oslo

Program: Innkalling til årsmøte 2019 Foredragsnotater:  

Sysselsettingutvalgets rapport

Trygderetten, Sandakerveien 130

Program: Invitasjon til medlemsmøte i EISS Norge 14.06.19 Foredragsnotater:

Alderspensjon til uføre

NAVs kontorer i Sannergata 2

Program: 2019 11 22 Innkalling til medlemsmøte Foredragsnotater: 2019 11 22 Alderspensjon til uføre presentasjon EIIS 22112019 2019 11 22 Innlegg fra Sissel

NOU 2022:7 Et forbedret pensjonssystem

NAV, Helsfyr Fyrstikkalléen 1,Oslo,Norge

Program: 02.09.22 Invitasjon medlemsmøte i EISS Norge   Foredragsnotater: 2022 09 Innlegg fra Axel 2022 09 Innlegg fra Roar

Årsmøte EISS 2023 og faglig tema

Trygderetten

Program: Innkalling til årsmøte 2023 Foredragsnotater: Foiler fra Imran Haider Foiler fra Leif Erlend Johannessen

NOU 2022: 11 Raskt og riktig

Teams

Program: 2023 Invitasjon til medlemsmøte i EISS Norge 090623 Foredragsnotater: 2023 06 Foredrag EISS Hopsnes

Nye etterlatteytelser i folketrygden fra nyttår

NHO Middelthuns gate 27,Oslo,Norge

Program: 2023 11 17 Invitasjon medlemsmøte i EISS Norge Foredragsnotater: Etterlatteytelsene i folketrygden, EISS, 17. november 2023